Hus och hem

Solcellsanläggning

Solcellsanläggning är ett solcellssystem bestående av seriekopplade solceller. Solcellssystem består av solpaneler. Solpaneler är i sin tur omslutna av skyddande plast- eller glasbeläggning.

Det går bra att beställa solcellsanläggningar i form av solcellspaket. Det inkluderar växelriktare, solpaneler och emellanåt även optimerare.

Solpaneler

Solcellerna samlas ihop i solpaneler som i sin tur omvandlar solenergin till elektricitet. Vid köp av solpaneler är det bra att tänka på hur mycket som förväntas få ut av solpanelen En tumregel brukar vara att man för varje installerad kilowatt i effekt (kW) får ut ca. 1000 kilowattimmar energi (kWh) per år. Har man dessutom ett bra solläge går det att få ut betydligt mer.

Livslängd på solpaneler

Solpaneler med solceller har förvånansvärt lång livslängd. De flesta solcellspaneler kan hålla i upp till minst 30 år. Med livslängd avses en effektgaranti, vilken innebär att minst 80 procent av själva toppeffekten återstår efter perioden. Solceller Timrå behöver vanligtvis inte bytas ut förrän efter ungefär trettio år.

Toppeffekt

Den geografiska placeringen kan avgöra den verkliga toppeffekten från solpanelsanläggen. Det kan även ändras beroende på vilket väderstreck panelerna är riktade emot, samt hur lutningen mot horisonten ser ut.

Med degraderingstakten anges hur mycket solcellernas maxeffekt avtar med tiden. Leverantörer brukar ge effektgarantier på sina solpaneler baserat på den förväntade minskningen av degraderingstakten.

Växelriktare

Växelriktaren brukar kallas för hela solcellsystemets hjärta och nav. Dess två huvudsakliga uppgifter är att förvandla solcellers likström till växelström. Dessutom optimerar den produktionen i solpanelerna.

Växelriktaren består av två säkerhetsbrytare. Samtliga installeras på likströms- och växelströmssidan. För att byta ut dessa säkringar krävs det att de installeras av kunniga och behöriga elektriker.

Livslängd på växelriktare

Vanligtvis håller en växelriktare i ungefär tio till tjugo år. De behöver med andra ord bytas ut minst en gång under själva solcellsanläggningens livstid.

Optimerare

Optimerare är perfekta att ha om det finns föremål och objekt som skuggar solcellsanläggningar. Det kan exempelvis handla om träd eller skorstenar som orsakar att solcellsanläggningen skuggas under delar av dagen. Optimeraren ser då till att optimera varje solcell på en individuell nivå. Detta i kontrast till att det görs på en strängnivå som växelriktaren gör. Vissa växelriktare kräver dessutom en optimerare.

Montering av solpaneler

För att fästa solpaneler Västernorrland på taket behövs antingen fästningsanordningar eller ett montagesystem. Det finns en del att tänka på vid själva monteringen. För att underlätta arbetet kan det vara bra att anlita någon som kan lägga solcellsanläggningar. Som kund får du ett fast pris med en skriftlig offert. Det går att få allt från planering till installation och driftsättning. För att underlätta hela arbetet kan du som kund få hjälp med ställningsbygge, montering av solpaneler, kabeldragning, elinstallation och anmälan av mätarbyte till nätleverantören.

Produktion av hållbara solceller

Med hållbara solceller Härnösand får du högsta kvalitet på solcellsanläggningen. I Sverige ger en fungerande solcellsanläggning ungefär 80-1120 kWh/kW per år. Det betyder att du kan producera cirka 2500-3360 kWh solel under ett år med en solcellsanläggning som har en toppeffekt på 3 kW.

Produktionen av solel kan bero på olika faktorer. Vanliga faktorer är bland annat solinstrålningen i ditt område, skuggade solceller, verkningsgraden på solcellsanläggningen och solcellernas lutning.

Är det dyrt med solceller?

I dagsläget ligger priset på solceller Norrland på ca 18 000 kr/kW (kronor per kilowatt). Har du en normalstor anläggning för ett hushåll som ligger på 5 kW hamnar du på en kostnad på strax under 100 000 kr.

Lönar det sig att installera solcellsanläggning?

Fördelen med solceller Sundsvall är att du enkelt kan ta vara på energin och omvandla den till förnybar el i hemmet. Du får dessutom lägre energikostnader. Det går att utnyttja mycket mer energi av solljus än vad människor gör av med på ett år. Därmed är solcellsanläggningar ett billigt och hållbart system som gynnar planeten.

Kommentarer inaktiverade för Solcellsanläggning